Utkant 2020 er avlyst.

Kjære Utkant-vener ⚓️ Det er med tungt hjarte me trekk inn årene og tek innover oss at Utkant`20 må avlysast etter dagens avgjersle frå kulturministaren. Dei omfattande og heilt naudsynte restriksjonane som er iverksette for å hindre spreiing av koronaviruset gjer at det ikkje er mogleg å avhalde sumarens festival på Skjerjehamn. Alle billettar som er tinga til […]

Les mer

Siste innlegg

Arkiv