Stillingsutlysing: Partnaransvarleg

Me søkjer ein partnaransvarleg som skal vere bindeledd mellom festivalen og Utkant sine verdifulle partnarar. Du får i tillegg ansvar for å knytte endå fleire partnarar til Utkant. Partnaransvarleg vil jobbe tett saman med resten av festivalleiinga, og stillinga er organisert direkte under festivalsjefen. Ytst i havgapet ved munninga til Sognefjorden har majesteten av festivalar, […]

Les mer