Stillingsutlysing: SoMe-ansvarleg

Er du god på sosiale media, endå betre på nynorsk og har litt ekstra tid til overs? Sjå her!  Kommunikasjonsansvarleg, digital markedsførar, tekstforfattar og kreativ innhaldsprodusent – kjær kollega har mange namn. Utkant leitar etter ein engasjert og idérik person, som skal halde i våre kanalar på sosiale media. Dette er ein nyoppretta prosjektstilling, og […]

Les mer