9 Grader Nord

9 Grader Nord lager musikken du ikkje greier å finne sjanger til. La oss kalle det etnisk prog. Enorm stemning er vert det uansett!

2018/07/26 15:00:00

26. – 29. juli 2018
Skjerjehamn