Kjøp billettar

Trykk her for billettar til UTKANT ’23!

 

Programendringar kan skje. Kansellering av artistar/band og påfølgande programendringar vil ikkje medføre rett til refusjon av billetten. Refusjon vert gjeven berre ved avlysning av heile arrangementet.

Retten til å krevje arrangøren for refusjon bortfell dersom arrangementet heilt eller delvis rammast av ein Force Majeure situasjon før eller under arrangementet (med Force Majeure meines årsaking som er utanfor Utkant sin kontroll som arrangøren eller rimeligvis ikkje kunne tatt i betraktning eller å unngå eller overvinne følgande av, eksempelvis, og ikkje uttømmande: krig, opptøyer, terrorisme, større sjuktdomsutbrudd, brann, flom, streik, ver, nasjonale sikkerheitspålegg eller instruksar frå nasjonale eller lokale myndigheiter.

Til alle som har båtbillett ↓

Reglar for hamn:

Hamnesjef har all myndigheit i hamna. All bruk av open eld er strengt
forbode, gjeld òg på festivalområdet. Billett skal ligge synleg i
ruta på båten.