Kjøp billettar

Trykk her for billettar til UTKANT ’23!

OBS Billettprisar 2023! Dersom di veit at du skal på Utkant bør du kjøpe billett no, for utover våren stig prisane.

Festivalpass
Pris no: 2390,- + billettavgift
Pris frå 1.april: 2490,- + billettavgift
Pris frå 1.juni: 2590 + billettavgift

Dagspass
Pris no: 990,- + billettavgift
Pris frå 1.april: 1090,- + billettavgift
Pris frå 1.juni: 1190 + billettavgift

Til alle som har båtbillett ↓

Reglar for hamn:

Hamnesjef har all myndigheit i hamna. All bruk av open eld er strengt
forbode, gjeld òg på festivalområdet. Billett skal ligge synleg i
ruta på båten.

Kjøp rett billett til hamna! Billettane er delt opp i storleik og dag/helg. Dette er for å planleggja hamna betre slik at innkomst og avgang er smidig og at alles sikkerheit er vareteke mtp brann

Ansvarsfråskriving
Programendringar kan skje. Kansellering av artistar/band og påfølgande programendringar vil ikkje medføre rett til refusjon av billetten. Refusjon vert gjeven berre ved avlysning av heile arrangementet.

Retten til å krevje arrangøren for refusjon bortfell dersom arrangementet heilt eller delvis rammast av ein Force Majeure situasjon før eller under arrangementet (med Force Majeure meines årsaking som er utanfor Utkant sin kontroll som arrangøren eller rimeligvis ikkje kunne tatt i betraktning eller å unngå eller overvinne følgande av, eksempelvis, og ikkje uttømmande: krig, opptøyer, terrorisme, større sjuktdomsutbrudd, brann, flom, streik, ver, nasjonale sikkerheitspålegg eller instruksar frå nasjonale eller lokale myndigheiter.