Darling West

Verdas vakraste harmoniar får ein servert når americana-trioen Darling West inntek scena på Skjerjehamn. Dette vert sjelfullt og vakkert.

2018/07/26 15:00:00

26. – 29. juli 2018
Skjerjehamn