OBS! Prisauke

Viss du veit at du skal på Utkant i sommar så er det NO du bør kjøpe billett. Prisane stig nemleg utover våren

Kjøp billett her!

Festivalpass
Pris no: 2390,- + billettavgift
Pris frå 1.april: 2490,- + billettavgift
Pris frå 1.juni: 2590 + billettavgift

Dagspass
Pris no: 990,- + billettavgift
Pris frå 1.april: 1090,- + billettavgift
Pris frå 1.juni: 1190 + billettavgift

 

Kvifor stig prisane?

Du har sikkert merka at prisane stig på alt for tida. Det merkar me òg. Alt av utstyr, materiell, honorar og transport har vorte dyrare og dermed ser me oss nøydd til å setja opp billettprisane. Men me gjer det ikkje utan åtvaring. Den som kjøper billett tidleg gir oss tryggleik og blir påskjønt med den lågaste billettprisen.