Sponsorer

Kongesponsor

Firda Seafood Group driver produksjon og salg av yngel, settefisk og matfisk av laks og ørret gjennom selskapene Firda Settefisk AS og Firda Sjøfarmer AS. Konsernet har et moderne slakteri – M.E. Birknes Eftf. AS – på Byrknesøy. Eksport av fisk skjer gjennom Firda Seafood AS. Skjerjehamn kurs- og konferansehotell  på Skjerjehamn inngår også i gruppen.

Dronningsponsor

 

Elektroniske kommunikasjonsnett (fast- og mobilt breiband) og -tenester er grunnmuren i det digitaliserte samfunnet, og Enivest er ein del av den. Dei leverer breiband basert på fiber til i overkant av 22.000 privatkundar og 2.000 bedriftslinjer. I tillegg til breiband leverer dei tenester som TV- og strøymetenester frå Telia, telefoni- og WiFi-løysingar til både privat- og bedriftskundar.

Andre Sponsorar

Markant Norge AS er et mediebyrå og totalleverandør av kommunikasjons- og IT-tjenester. Vi hjelper selskapet ditt å utmerke seg ved å legge en klar strategi for vekst og digital synlighet. Vårt fokus på ny teknologi skal gi deg konkurransefortrinn samt gjøre deg klar til å møte utfordringene på nett.

Vi skal være markante og synlige – og vi skal hjelpe våre kunder til å bli det samme. Vi ønsker å skape suksesshistorier og å være en del av prosessen. Vi lykkes når vi kan levere løsninger som kundene våre kan være stolte av.

Handtverksøl frå Ytre Sogn produsert av entusiastar som tørr å satse. Skifjorden Bryggeri produserar øl for folk flest, og vi er opptekne av å ha balanse i smakane våre.

Skifjorden Bryggeri er resultatet av draumen til nokre ”galne” Skifjordingar. Skifjorden ligg ytterst ute i Ytre Sogn, og det er hav og fjell på alla kantar.

Vi ynskjer å lage så godt øl at vi kan skape arbeidsplassar, aktivitet og plassere Skifjorden på øl-kartet. Skal vi klare det må være gjere det vilt, vakkert og heilhjerta. Anten gjer vi det skikkeleg, eller så let vi det vere. Det betyr mykje arbeid og ingen lettvinte løysingar. Vi skal levere kvalitet – ikkje kvantitet.

Joker består av ca. 470 butikkar spreidd over heile Noreg. Dei er lokalbutikken som dekker behova dine for daglegvarer og lokalt etterspurde tenestar. Merkevara Joker blir forvalta og blir drifta av Kjøpmannshuset Noreg AS, Norgesgruppens største profilhus.

Regatta har utviklet flyteprodukter i over 60 år. I 2017 fusjonerte Regatta AS med Aalesund Oljeklede AS, og dannet selskapet Aalesund Protective Wear AS.

Regatta Professional leverer i dag flyt- og redningsutstyr til flere segmenter innenfor offshore, fiskeri- og oppdrettsnæring, cruise og passasjerskip med mer. Sammen med merkevarene Strakofa og Aalesund Oljeklede er Regatta Professional en totalleverandør av robust regntøy, fleksibel arbeidsbekledning og flyteprodukter og redningsutstyr.

Alle produktene blir designet, testet og utviklet i Ålesund der kompetanse og kjennskap til hva som kreves av funksjonelle og trygge produkter er etablert gjennom lang tihørighet til sine maritime miljøer og Atlanterhavets nordlige kyststrøk.

Utkant gjennomførast med støtte frå

Kystkommunen Gulen ligg heilt sørvest i Sogn og Fjordane på grensa til Hordaland, og mellom Sognefjorden og Fensfjorden. Landarealet på 596km² inneheld ein variert og spennande natur med 1500 øyar, holmar og skjer. Spennet er langt frå dei yste nakne øyane mot Nordsjøen i vest, til dei frodige landbruksbygdene mellom dei ville fjella i aust. Utkant vert arrangert på ei av desse holmane, nemleg Skjerjehamn. Dei 2500 fastbuande bur spreidd i landskapet, og fordeler seg ganske jamt i dei fire skulekrinsane Brekke, Dalsøyra, Eivindvik og Byrknes.

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.

Kulturrådet har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og å bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig.

Gjennom verdiane kompetent, open og modig skal Vestland Fylkeskommune arbeide for visjonen om eit nyskapande og berekraftig Vestland.
VFL set retning, engasjerer og samhandlar for å utvikle gode tenester og eit framtidsretta Vestland.