Sponsorer

Sparebanken Sogn og Fjordane er meir enn berre ein bank. Med drivkraft og eit stort hjarte for Sogn og Fjordane har vi berre dei 5 siste åra investert 150 millionar kroner innanfor idrett, næringsliv og utdanning for å gjere regionen attraktiv for folk flest!

Å vere  generalsponsor for Utkant og vere med å skape festivalglede for alle er ein heilt naturleg del av dette arbeidet.

Takk til alle våre kundar for overskotet de er med å skape.

Saman gir vi tilbake!

Firda Seafood Group driver produksjon og salg av yngel, settefisk og matfisk av laks og ørret gjennom selskapene Firda Settefisk AS og Firda Sjøfarmer AS. Konsernet har et moderne slakteri – M.E. Birknes Eftf. AS – på Byrknesøy. Eksport av fisk skjer gjennom Firda Seafood AS. Skjerjehamn kurs- og konferansehotell  på Skjerjehamn inngår også i gruppen.

 

 

Joker består av ca. 470 butikkar spreidd over heile Noreg. Dei er lokalbutikken som dekker behova dine for daglegvarer og lokalt etterspurde tenestar. Merkevara Joker blir forvalta og blir drifta av Kjøpmannshuset Noreg AS, Norgesgruppens største profilhus.

Sogn og Fjordane har 26 kommunar, fordelt på fire regionar. Geografien er variert og storslått og gjer fylket til ein turistattraksjon i seg sjølv. Vi har kysten og storhavet, djupe fjordar, kalde brear og høge fjell. Vi har den lengste fjorden og den største breen i landet.Næringslivet i Sogn og Fjordane er i stor grad basert på ressursane naturen byr på, som landbruk, fruktdyrking, fiske, fiskeoppdrett, reiseliv, maritim verksemd og kraftproduksjon. Industri har også vore, og er svært viktig for fylket. Vi har næringsklynger innan blant anna høgteknologisk industri, maritim og offshore,  finans og økonomi, design og energi og IKT. Fleire IKT-gründerar har etablert seg i fylket. Dette er ein bransje i vekst, og Sogn og Fjordane er eit lite fylke, der gründertankar kan realiserast raskt.

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.

Kulturrådet har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og å bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig.

Markant Norge AS er et mediebyrå og totalleverandør av kommunikasjons- og IT-tjenester. Vi hjelper selskapet ditt å utmerke seg ved å legge en klar strategi for vekst og digital synlighet. Vårt fokus på ny teknologi skal gi deg konkurransefortrinn samt gjøre deg klar til å møte utfordringene på nett.

Vi skal være markante og synlige – og vi skal hjelpe våre kunder til å bli det samme. Vi ønsker å skape suksesshistorier og å være en del av prosessen. Vi lykkes når vi kan levere løsninger som kundene våre kan være stolte av.

Kystkommunen Gulen ligg heilt sørvest i Sogn og Fjordane på grensa til Hordaland, og mellom Sognefjorden og Fensfjorden. Landarealet på 596km² inneheld ein variert og spennande natur med 1500 øyar, holmar og skjer. Spennet er langt frå dei yste nakne øyane mot Nordsjøen i vest, til dei frodige landbruksbygdene mellom dei ville fjella i aust. Utkant vert arrangert på ei av desse holmane, nemleg Skjerjehamn. Dei 2500 fastbuande bur spreidd i landskapet, og fordeler seg ganske jamt i dei fire skulekrinsane Brekke, Dalsøyra, Eivindvik og Byrknes.

Handtverksøl frå Ytre Sogn produsert av entusiastar som tørr å satse. Skifjorden Bryggeri produserar øl for folk flest, og vi er opptekne av å ha balanse i smakane våre.

Skifjorden Bryggeri er resultatet av draumen til nokre ”galne” Skifjordingar. Skifjorden ligg ytterst ute i Ytre Sogn, og det er hav og fjell på alla kantar.

Vi ynskjer å lage så godt øl at vi kan skape arbeidsplassar, aktivitet og plassere Skifjorden på øl-kartet. Skal vi klare det må være gjere det vilt, vakkert og heilhjerta. Anten gjer vi det skikkeleg, eller så let vi det vere. Det betyr mykje arbeid og ingen lettvinte løysingar. Vi skal levere kvalitet – ikkje kvantitet.