Sponsorer

PSW Group forsyner olje-og energinæringen med produkter, systemer og tjenester. PSW innehar bred kompetanse, ledende fasiliteter og strategiske samarbeidspartnere som gjør dem godt rustet til å møte utfordringene innen industrien på en sikker, effektiv og grundig måte.

Sparebanken Vest vil bidra til at Vestlandet utvikler seg som region og fremstår som et attraktivt og godt sted å bo. Derfor investerer vi i folkene som bor her, bedriftene som driver virksomhet her og idéene og prosjektene som gir verdi til regionen og Vestlendingen. Dette er selve historien vår og grunnprinsippet i det å være en sparebank: Å dele av overskudd for å bidra til utvikling.

Firda Seafood Group driver produksjon og salg av yngel, settefisk og matfisk av laks og ørret gjennom selskapene Firda Settefisk AS og Firda Sjøfarmer AS. Konsernet har et moderne slakteri – M.E. Birknes Eftf. AS – på Byrknesøy. Eksport av fisk skjer gjennom Firda Seafood AS. Skjerjehamn kurs- og konferansehotell  på Skjerjehamn inngår også i gruppen.

Sogn og Fjordane har 26 kommunar, fordelt på fire regionar. Geografien er variert og storslått og gjer fylket til ein turistattraksjon i seg sjølv. Vi har kysten og storhavet, djupe fjordar, kalde brear og høge fjell. Vi har den lengste fjorden og den største breen i landet.Næringslivet i Sogn og Fjordane er i stor grad basert på ressursane naturen byr på, som landbruk, fruktdyrking, fiske, fiskeoppdrett, reiseliv, maritim verksemd og kraftproduksjon. Industri har også vore, og er svært viktig for fylket. Vi har næringsklynger innan blant anna høgteknologisk industri, maritim og offshore,  finans og økonomi, design og energi og IKT. Fleire IKT-gründerar har etablert seg i fylket. Dette er ein bransje i vekst, og Sogn og Fjordane er eit lite fylke, der gründertankar kan realiserast raskt.

Kulturrådet gir tilskudd til kunst og kultur over hele landet, er en pådriver for nye kunst- og kulturprosjekter, driver utviklingsarbeid og er rådgiver for staten i kulturspørsmål.

Kulturrådet har som formål å stimulere samtidens mangfoldige kunst- og kulturuttrykk og å bidra til at kunst og kultur skapes, bevares, dokumenteres og gjøres tilgjengelig for flest mulig.

Markant Norge AS er et mediebyrå og totalleverandør av kommunikasjons- og IT-tjenester. Vi hjelper selskapet ditt å utmerke seg ved å legge en klar strategi for vekst og digital synlighet. Vårt fokus på ny teknologi skal gi deg konkurransefortrinn samt gjøre deg klar til å møte utfordringene på nett.

Vi skal være markante og synlige – og vi skal hjelpe våre kunder til å bli det samme. Vi ønsker å skape suksesshistorier og å være en del av prosessen. Vi lykkes når vi kan levere løsninger som kundene våre kan være stolte av.

Kystkommunen Gulen ligg heilt sørvest i Sogn og Fjordane på grensa til Hordaland, og mellom Sognefjorden og Fensfjorden. Landarealet på 596km² inneheld ein variert og spennande natur med 1500 øyar, holmar og skjer. Spennet er langt frå dei yste nakne øyane mot Nordsjøen i vest, til dei frodige landbruksbygdene mellom dei ville fjella i aust. Utkant vert arrangert på ei av desse holmane, nemleg Skjerjehamn. Dei 2500 fastbuande bur spreidd i landskapet, og fordeler seg ganske jamt i dei fire skulekrinsane Brekke, Dalsøyra, Eivindvik og Byrknes.

Johny Birkeland Transport ble etablert i 1982, og startet opp med tjenester innen innsamling, transport og behandling av slam fra septiktanker og renseanlegg. Vi jobber kontinuerlig med utvikling av miljøteknologi, og prøver å påvirke våre kunder til å velge miljøvennlige løsninger – sånn at vi bidrar positivt i miljøkampen. Johny Birkeland Transport AS og Miljøservice AS er fusjonert og blitt en del av Norva24.

Handtverksøl frå Ytre Sogn produsert av entusiastar som tørr å satse. Skifjorden Bryggeri produserar øl for folk flest, og vi er opptekne av å ha balanse i smakane våre.

Skifjorden Bryggeri er resultatet av draumen til nokre ”galne” Skifjordingar. Skifjorden ligg ytterst ute i Ytre Sogn, og det er hav og fjell på alla kantar.

Vi ynskjer å lage så godt øl at vi kan skape arbeidsplassar, aktivitet og plassere Skifjorden på øl-kartet. Skal vi klare det må være gjere det vilt, vakkert og heilhjerta. Anten gjer vi det skikkeleg, eller så let vi det vere. Det betyr mykje arbeid og ingen lettvinte løysingar. Vi skal levere kvalitet – ikkje kvantitet.

Lydbøker fra de mest populære norske forfatterne i alle sjangre finner du i Fabel. Stream bøkene eller last de ned offline og ta de med deg der du liker å lytte til gode historier.

Beat Technology leverer ledende teknologi innen lydmarkedet. På vår kundeliste finner du lydboktjenesten Fabel, musikktjenesten Beat og en rekke musikktjenester i utlandet. Hovedkontoret vårt har vi rundt neset for Skjerjehamn.

2018/07/26 15:00:00

26. – 29. juli 2018
Skjerjehamn