Stillingsutlysing: Logistikk-ansvarleg

Utkant trekk til seg omlag 13 000 ivrige festivalgåarar i løpet av festivalhelga, som varer frå torsdag til laurdag. No er me på jakt etter ein logistikkansvarlig som kan koordinere og holde styr på logistikk og transport før, under og etter Utkant 2021. Utkant har artister og gjester som kommer både lokalt og langveis fra. Me ser etter ein person eller eit team som kan organisere, forutsjå utfordringar og halde hovudet kaldt i hektiske festivaldagar.

Ytst i havgapet ved munninga til Sognefjorden har majesteten av festivalar, Utkant, blitt arrangert dei siste 13 åra. Utkant finn stad siste helga i juli på vakre Skjerjehamn der statuen av Kong Olav V sit på fremste rad og ser utover skjergarden og rockar til god musikk.

På Utkant finn du ei herleg blanding av lokale heltar, tilreisande båtfolk, gamle travarar og unge håpefulle. På Utkant har me ein variert og brei musikkprofil med kvalitetsartistar frå pop – og rockeverda, frå både innland og utland. Me vil ha folkekjære namn på scena, og vil satse ekstra på lokale artistar og nye stjerneskot. Utkant skal ha noko for alle. Utkant skal vere ei hamn å søkje til kvart år, og målet er å arrangere ein festival folk blir glad i og kjem tilbake til. Utkant er rett og slett heilt konge!

Utkant trekk til seg omlag 13 000 ivrige festivalgåarar i løpet av festivalhelga, som varer frå torsdag til laurdag. No er me på jakt etter ein logistikkansvarlig som kan koordinere og holde styr på logistikk og transport før, under og etter Utkant 2021. Utkant har artister og gjester som kommer både lokalt og langveis fra. Me ser etter ein person eller eit team som kan organisere, forutsjå utfordringar og halde hovudet kaldt i hektiske festivaldagar.

Du vil ha hovudansvaret for planlegging og tilrettelegging av all trafikk inn og ut av området. I tillegg vil du ha ansvar for handtering av transport av gjestar, artisat og andre gjennom veka og under gjennomføringa av festivalen. Me vil opne for at jobben kan delast mellom to personar om ønskjeleg. Veit du om nokon du gjerne vil jobbe saman med? Be dei om å søkje, og spesifiser det i søknaden. Logistikkansvarlig vil jobbe tett saman med resten av festivalleiinga, og stillinga er organisert direkte under festivalsjefen.

Arbeidsoppgåver:

 • Eksempler på arbeidsoppgaver er koordinering av all persontransport t/r flyplass, planlegging av interntransport av catering og utstyr til og fra festivalområdet, rekruttering og ansvar for sjåfører før og under festival, og tett kontakt med festivalstaben i planleggingen
 • Overordnet ansvar for Inngående og utgående logistikk på festivalområde
 • Publikumstransport
 • Trafikkhåndtering
 • Kontakt med transportører
 • Koordinering med andre avdelinger, som artist transport, beredskap og riggsjef
 • Lede et team av frivillige i forkant, og under gjennomføringen av festivalen

Ønskja personlege eigenskapar:

 • Noen som er over gjennomsnittet interessert i orden og system, og som heller ikke er redd for å sette seg inn i nye systemer
 • Arbeidsoppgavene vil være varierte og utfordrende, og krever stor grad av selvstendighet, nøyaktighet, initiativ og samarbeidsevne
 • Analytisk, strukturert og resultat-/løsningsorientert
 • Organisert, og ha gode samarbeids- kommunikasjonsevner både muntlig og skriftlig
 • Stor arbeidskapasitet og takle utfordringer på strak arm

Kvalifikasjoner:

 • Logistikkplanlegging – og oppfølging
 • Ha interesse og forståing for å jobbe med menneske
 • Erfaring frå liknande arbeidsoppgåver er ein fordel, men ikkje eit krav
 • Evne til å jobbe strukturert
 • Gode organisatoriske ferdigheiter

Me tilbyr:

 • Ein festival i vekst med enormt utviklingspotensiale som du kan vere med å påvirke
 • Eit spennande lokalsamfunn å spele på lag med
 • Uregelmessig arbeidstid og tidvis høgt arbeidspress
 • Lønn etter avtale

Dette er ei tidsavgrensa prosjektstilling. Me ønskjer gjerne søkjarar som vil jobbe med oss gjennom fleire sesongar. Engasjementet vil starte med opplæring og innføring så snart nokon er tilsett i stillinga, med opptrapping av engasjementet fram mot festivalen i juli. Det blir forventa at du jobbar sjølvstendig og målretta fram mot festivalen, og at du er operativ heile veka/helga under gjennomføring av festivalen i slutten av juli. Du må rekne med uregelmessig arbeidstid. Vi forventar at personen som er tilsett kan opphalde seg i Gulen i vekene før festivalen.

Søknadsfrist: 21.04.21, oppstart så snart som råd. Søknader vurderast fortløpande.

Send søknad til trude@utkant.com

Kontaktperson:

Trude Birknes Pedersen (styremedlem), tlf. 993 25 572