Praktisk info

Her finn du svar på ting som kan være greit å vite før du besøker festivalen vår. Dersom du ikkje skulle få svar på det du lurar på her, må du gjerne sende oss ei melding via e-post eller gjennom kontaktskjemaet.

Ta vare på einannan, og hjarteleg velkommen til Utkant siste helga i juli!

Aldersgrense

Utkant har inga aldersgrense, men born og ungdom under 18 år skal ha fylgje av godkjent verje.

Born under 13 år slepp inn gratis i fylgje med betalande vaksen. Me ber foreldre om å ta ansvar og omsyn til konsertanes art og tidspunkt. Enkelte konsertar kan spele på uttrykk som opplevast skremmande for born.

Ungdomspass er kun for ungdom i alderen 13-17. Er du over 17 nyttar du vanleg billett – hugs at legitimasjon kan verte kravd.

 • Born og ungdom under 18 har kun tilgjenge til festival saman med godkjent verje
 • Festivalpass og ungdomspass gjeld heile festivalen (alle konsertar)
 • Det er billegare med festivalpass enn individuelle dagspass
 • Gyldig billett framvisast ved inngong og byttast i armband

Ungdomspass

Ungdomspasset gjelder for deg som er mellom 13 og 17 år. Passet gjelder OPP TIL fylte 18 år. Det vil seie at dersom du har fylt 18 år, 26.07.2017, lyt du ha ordinær billett. Alle med Ungdomspass må ha med legitimasjon.

Verjeordning

Utan verje vil billettar for dei under 18 år vere ugyldig. Billettar vert ikkje refundert, så ver merksam på at festivalen har ei verjeordning som tydar at ungdom under 18 år ikkje kjem inn på festivalområdet utan verje over 30 år. Korkje verje eller ungdom kan vere alkoholpåverka.

Verja er ansvarleg for dei mindreårige så lenge dei oppheld seg på og ved Utkant. Verja skal vere saman med, og ha dei mindreårige under oppsyn, gjennom heile opphaldet på og ved Utkant.

Reglar for verjeordninga:

 • Publikum under 18 år må ha verje for å komme inn på festivalen.
 • Som verje vert akseptert person fylt 30 år og/eller som er forelder til den mindreårige.
 • Verja kan ikkje vere synleg rusa på Utkant.
 • Verja må legitimera seg og levere utfylt verjekontrakt ved inngang til Utkant.
 • Verja kan ha ansvar for maksimalt 2 mindreårige.
 • Verja skal ha mobiltelefon med vibreringsfunksjon på under heile opphaldet på og ved Utkant.
 • Mindreårige og/eller verje som kjem rusa til Utkant vil verta avvist.
 • Det er viktig å beskytte barns (og voksnes) høyrsel – øyreproppar er tilgjengelege på området.

NB: Hugs gyldig legitimasjon – bankkort med bilete, førarkort eller pass.

Last ned verjeskjema og lever det ved festivalinngangen.

Servering

Det er legitimasjonsplikt ved alle serveringsstadar som sel alkoholhaldige drikkar. Godkjent legitimasjon er bankkort med bilete, førarkort eller pass. Dersom det vert oppdaga at legitimasjon vert nytta uriktig, eller er falsk, vil politiet bli tilkalt. Uriktig bruk av legitimasjon eller fremvisning av falsk legitimasjon vil bli anmeldt.

Alkoholkontroll

Vaktmannskapet vårt er instruert til å være observante ovanfor synleg berusa personar. Vaktleiar har, i samband med politiet, offisiell myndighet til å avkreve legitimasjon og eventuelt foreta utvisning. Unge personar som vert observert nytande alkohol, kan verte kravd for legitimasjon. Dersom dei er under 18 år eller ikkje kan framvise legitimasjon, vert alkohol inndregen.

Unge personer som vert sett nytande alkohol, og som openbart/beviselig er under 18 år, vert fråteken alkohol og utvist frå festivalen. Personer OVER 18 år, som vert sett kjøpe/servere alkohol til person(ar) UNDER 18, blir utvist frå Utkant. Synleg berusa vaksne, med ansvar for born under 18 år, vil òg bli vist ut frå festivalen saman med den dei er verje for.

Overnatting

Hotellfasilitetane på Skjerjehamn vert heilt og fullt nytta av festivalen for å gjennomføre denne. Det er difor ikkje mogleg å leige rom i Skjerjehamn under festivalen.

Utkant er som namnet seier ikkje plassert i urbane strøk. Det er difor begrensa hotellkapasitet i kringliggande strøk. Det finnast ein del hytte/rorbuer i nærområdet. Du kan òg legge deg inn på hotell i Eivindvik der det går båt jamnleg.

Rom kan tingast direkte hjå:

Telt

Har du med eige telt er du langt på veg berga. Camping er plassert på Blidensol kring 300 meter frå hovudscena. Me har i tillegg eit begrensa tal med plassar inne på Skjerjehamn. Dette er ein såkalla roleg-camp berekna på frivillige og dei som har med seg born. Det vert ikkje kravd avgift for oppsett av telt.

Bubil og campingvogn

Mjømna Bil- og Båtferie er det oppstillingsplassar for bubil og campingvogn.

På Byrknes ligg Tausevågen Marina som har oppstillingsplass for bubil og campingvogn.

I Masfjorden ligg Nautesund Camping med oppstillingsplass og hytteutleige.

Det går buss til festivalområdet frå Mjømna, Byrknes og Nautesund.